Για την επικοινωνία των προϊόντων Aqua Mineral

Τα προϊόντα διανέμει στην ελληνική αγορά η TA Cosmetics, μία νέα εταιρεία καλλυντικών. Σε επικοινωνιακό επίπεδο, η εταιρεία ξεκίνησε συνεργασία με την Act & React, η οποία ανέλαβε τη στρατηγική επικοινωνίας και διαφήμισης, καθώς και την έμμεση προβολή της εταιρείας στην ελληνική αγορά.