Μελέτη εγκατάστασης hi-end αυτοματισμών

H εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα ανάλογη μελέτη για το Costa Navarino. Στον όμιλο της Acoustic Design ανήκει και η εταιρεία Advanced Integration, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και προσφέρει υπηρεσίες για συστήματα αυτοματισμού, ασφαλείας και υψηλής τεχνολογίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.