Την ενδυνάμωση του leadership team και την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας ανέθεσε πρόσφατα η SkyTelecom στην Krataion Consulting.

Το project περιλαμβάνει την ανάλυση της τρέχουσας εσωτερικής λειτουργίας, τον σχεδιασμό της νέας δομής της ομάδας μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, τη διαμόρφωση διαδικασιών που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του οργανισμού μέσω process journey mappings και τη hands on υποστήριξη στο leadership team για τη διαχείριση των αλλαγών.