Πρόγραμμα δημοσιότητας για τα 10 χρόνια του Σ.Ε.Ε.

Αναφερόμενος στη συνεργασία, ο Ντίνος Αδριανόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Civitas, δήλωσε σχετικά: «Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί μεγάλη τιμή για την εταιρεία μας, αφού έχει σκοπό να προβάλει ένα άκρως επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας – όπως αυτό του Σ.Ε.Ε. -, που μοναδικό στόχο έχει την εύρυθμη λειτουργία της διαφήμισης προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών».