Νέα υπηρεσία αποστολής προϊόντων

Το www.ricardo.gr, εκτός από site αγοράς και πώλησης καινούργιων και μεταχειρισμένων αντικειμένων, αποτελεί ουσιαστικά και μια κοινότητα. Μόλις ολοκληρώνεται μια αγοραπωλησία, αγοραστής και πωλητής αξιολογούν ο ένας τον άλλον και έτσι δημιουργείται ένα προφίλ για το κάθε μέλος που είναι ορατό σε όλους. Με αυτό τον τρόπο, πριν ένα μέλος πραγματοποιήσει μια αγοραπωλησία με κάποιο άλλο μέλος, έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για την αξιοπιστία και την ποιότητα των συναλλαγών του.