Η συνεργασία αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες PR, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικής επικοινωνίας και εταιρικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες γραφείου τύπου και προγραμμάτων δημοσιότητας, οργάνωση εκδηλώσεων κ.α. Η Yingli Green Energy, με το διακριτικό τίτλο Yingli Solar, δραστηριοποιείται στην αγορά φωτοβολταϊκών πρoϊόντων και συστημάτων.