Η Planet Interactive και οι εκδόσεις Άγνωστο ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους, για τη διάθεση των βιβλίων της σε ψηφιακή μορφή μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα διανομής e-na (www.e-na.com). Σύντομα, τα ψηφιακά έντυπα θα είναι διαθέσιμα και από τις εκδόσεις του e-na για άλλες πλατφόρμες, όπως iPad, Android κ.λπ.