Έως 20 Σεπτεμβρίου τα καταστήματα Palmie bistro στην Αττική παρέχουν δωρεάν κουπόνια ξυστό, με τα οποία όλοι κερδίζουν από 1 μήνα έως 1 χρόνο δωρεάν φοίτηση στις σχολές Axon. Το πρόγραμμα επικοινωνείται με ευρεία διάθεση σχετικών καρτολίνων και αφισών, σε όλα τα καταστήματα του ομίλου στην Αττική.