Σε επίπεδο Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας

Η Aea Relate ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου Στρατηγικής Επικοινωνίας, με στόχο να παράσχει στον Οργανισμό συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επίπεδο επικοινωνίας και marketing, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που αναμένεται να ακολουθήσει η ΟΠΑΠ από τη στιγμή που πέρασε στον ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία των δύο πλευρών οριστικοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες και ξεκινά άμεσα.