Στο πλαίσιο της ενέργειας «30.000 Μερίδες Αγάπης»

Ειδικότερα, η One Team ανέλαβε το concept και τον συντονισμό της υλοποίησης της ενέργειας, στο πλαίσιο της οποίας το ρύζι Uncle Ben’s, αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργασιών της ΜΚΟ «Μπορούμε», προσέφερε στη διάρκεια ενός μηνός «30.000 Μερίδες Αγάπης» σε 2.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Το Uncle Ben’s για κάθε αγοραζόμενη συσκευασία ρυζιού προσέθετε μία ακόμη Μερίδα Αγάπης. Στην κινητοποίηση του καταναλωτικού κοινού, συνέδραμαν και οι εργαζόμενοι της εταιρείας Mars Hellas, οι οποίοι συμμετείχαν με δραστηριότητες μέσα από τις οποίες προσέφεραν επιπλέον 1.000 μερίδες υπέρ του «Μπορούμε».