Για την υιοθέτηση της πλατφόρμας Office 365

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 2014 και ολοκληρώθηκε μέσα σε 10 μήνες για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, δίνοντας τη δυνατότητα σε 525 χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες λύσεις cloud της Microsoft, όπως Exchange, SharePoint, Skype for Business και Offline Microsoft Office Applications. Στόχος της επιχείρησης, με την επιλογή αυτή, ήταν να παρέχει πρόσβαση σε ένα ενιαίο, σταθερό και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας, με κύρια χαρακτηριστικά την ευκολία διαχείρισης και την ενισχυμένη ασφάλεια, διατηρώντας παράλληλα τα λειτουργικά κόστη σε χαμηλά επίπεδα. Ο Group IT Director της ΕΛΓΕΚΑ, Αντώνης Κορνούτος, δήλωσε: «Η στρατηγική επιλογή μας για συνεργασία με τη Microsoft, επιβεβαιώνεται μέσα από την προσφορά σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που απολαμβάνουμε καθημερινά, παράλληλα με τη φιλική υποστήριξη του καταρτισμένου προσωπικού της».