Με λύση private cloud
Με την TelephoneNet συνεργάστηκε η Nova, αξιοποιώντας τις σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας της, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της και την εμπειρία της στον σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων για εταιρικούς πελάτες.

Σκοπός του έργου ήταν στα νέα κτήρια της TelephoneNet να μην υπάρχει τοπικά καμιά τηλεπικοινωνιακή υποδομή και όλες οι υπηρεσίες να σερβίρονται μέσω του cloud της Nova, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να μειωθούν τα λειτουργικά κόστη, να ελαχιστοποιηθεί η αρχική επένδυση με pay-as-you-grow μοντέλο, να υπάρχει ευελιξία λόγω άμεσης επεκτασιμότητας ανάλογα τις εποχικές ανάγκες καθώς και επιχειρηματική συνέχεια. Ειδικότερα, η λύση βασίζεται σε μια private cloud υποδομή που στήθηκε αποκλειστικά για το συγκεκριμένο έργο στο κεντρικό data center της Nova, πάνω στην οποία εγκαταστάθηκαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου με πλήρες call center functionality, καθώς και το portal https://www.tvexperts.gr/.