Η Neoset ξεκίνησε συνεργασία με την Greek Geeks, η οποία δημιούργησε για λογαριασμό της το νέο intranet portal. Για την υλοποίησή του χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα e-Mentor της Greek Geeks. Με το νέο intranet portal, η Neoset αποκτά ένα πολύτιμο εργαλείο για όλο το δίκτυο καταστημάτων, εργαζομένων και συνεργατών, ανεξαρτήτως τμήματος ή γεωγραφικής περιοχής, αφού επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη μετάδοση όλων των αναγκαίων πληροφοριών, οδηγιών και ενεργειών, με αποτέλεσμα την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών.