Για το προωθητικό πρόγραμμα του Tanqueray Tea Tonic

Το Tanqueray με Tonic προσφέρει μία ξεχωριστή πρόταση, επιλέγοντας ένα από τα τρία διαθέσιμα μείγματα αποξηραμένων βοτάνων (Chamomile, Spices, Citrus Fruits). Η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί σε 100 premium cafe-bar, σε 10 πόλεις, ενώ η MSPS είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των branding υλικών, τον ανεφοδιασμό και την καταγραφή της ανταπόκρισης του κοινού.

«Σημαντικό ρόλο στην ανάθεση ήταν η πολυετής εμπειρία της MSPS στην υλοποίηση προωθητικών ενεργειών σε ποικίλους τομείς, σε συνδυασμό με τη σωστή οργάνωση και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που υλοποιεί» αναφέρει η ανακοίνωση.