Νέα υπηρεσία e-merchandising

H MSPS προχώρησε σε συνεργασία με την e.fundamentals, εταιρεία παροχής digital shelf analytics. Η συνεργασία των δύο εταιρειών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της υπηρεσίας e-merchandising, powered by e.fundamentals, μιας υπηρεσίας που προσφέρει καθημερινό και ολοκληρωμένο έλεγχο της παρουσίας των προϊόντων στα ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και βέλτιστες λύσεις για την αύξηση των πωλήσεων τους. Ο Χρήστος Δαμαλάς, CEO της MSPS, ανέφερε: «Στην MSPS μελετάμε και αναλύουμε σε βάθος τις τάσεις και τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται διαρκώς στο consumer journey.

Για να είμαστε σε θέση να πετυχαίνουμε πάντα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους πελάτες μας σε αυτό το omnichannel περιβάλλον, χρειάζεται να τους παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των παρουσίας τους τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτό κάνουμε με την υπηρεσία e-merchandising, απαντώντας άμεσα και με τις πιο αποδοτικές λύσεις στις ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών. Είμαστε δε τόσο σίγουροι για την αποτελεσματικότητά μας στην αύξηση των πωλήσεων των συνεργατών μας, που εγγυόμαστε 4 φορές ROI στην επένδυση που θα κάνουν μαζί μας!».