Στο πλαίσιο αυτό, σε εξέλιξη βρίσκεται ανάπτυξη συνεργασίας με το Miami Ad School στις ΗΠΑ, έτσι ώστε να δοθεί σε νέους δημιουργικούς η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον κλάδο της επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΕΕ είναι σε θέση να δώσει τη δυνατότητα σε νέους δημιουργικούς εταιρειών-μελών της να παρακολουθήσουν ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση στο Miami Ad School, αν και εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, ούτως ώστε να ισχύσουν ειδικές τιμές. Περισσότερα για τη συγκεκριμένη συνεργασία αναμένεται να γίνουν γνωστά έως τα τέλη Μαΐου.