Για την επιμόρφωση νέων δημιουργικών

Έχοντας κατά νου την ενίσχυση της σημασίας του δημιουργικού ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των διαφημιστικών εταιρειών ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, η ΕΔΕΕ δρομολογεί δράσεις επιμόρφωσης νέων creatives, με σκοπό την αναβάθμιση του δημιουργικού προϊόντος της ελληνικής αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, σε εξέλιξη βρίσκεται ανάπτυξη συνεργασίας με το Miami Ad School στις ΗΠΑ, έτσι ώστε να δοθεί σε νέους δημιουργικούς η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος σε ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνώς εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον κλάδο της επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΕΕ είναι σε θέση να δώσει τη δυνατότητα σε νέους δημιουργικούς εταιρειών-μελών της να παρακολουθήσουν ειδικά σχεδιασμένη εκπαίδευση στο Miami Ad School, αν και εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, ούτως ώστε να ισχύσουν ειδικές τιμές. Περισσότερα για τη συγκεκριμένη συνεργασία αναμένεται να γίνουν γνωστά έως τα τέλη Μαΐου.