Για την ανάπτυξη του e-commerce
Η Mastercard και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου-Ε.Σ.Η.Ε. (Greek Ecommerce Association-GR.EC.A.) προχωρούν σε συνεργασία, η οποία έχει ως στρατηγικό στόχο την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

Οι δύο οργανισμοί οδηγήθηκαν στην ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που απασχολούν τον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και θα επικεντρώσουν το ενδιαφέρον και τις ενέργειές τους αφενός στην εκπαίδευση των επαγγελματιών στις νέες λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών και τη βέλτιστη αξιοποίησή τους, και αφετέρου στην ενημέρωση των καταναλωτών για την ασφάλεια, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard Europe για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: «Πιστεύουμε πως η συνεργασία μας με τον GR.EC.A. θα συνεισφέρει θετικά στην υλοποίηση του οράματος της Mastercard, δηλαδή τη δημιουργία ενός πλήρους και χωρίς αποκλεισμούς, ψηφιακού περιβάλλοντος πληρωμών».