Δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει, πλέον, αναλυτικά τα προϊόντα της εταιρείας και δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν «download» όλους τους προϊοντικούς καταλόγους.