Η εταιρεία Kieffer ΤΕΚ ΕΠΕ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και, συγκεκριμένα, με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον» του τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας θα αποτελέσουν «εργαστήρι» για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού, όπου θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από οργανωμένες επισκέψεις, να γνωρίσουν από κοντά πώς εφαρμόζεται ο συνδυασμός «Ενεργειακές επενδύσεις και Περιβάλλον».