Για Newsfeed Target Block καμπάνιες

Σε συνεργασία με την Pandora Ogilvy και τη ThinkDigital, η ΚΕΑΝ «έτρεξε» 8 διαφορετικές Newsfeed Target Block καμπάνιες, τόσο στο desktop όσο και στο mobile, διαφημίζοντας διαφορετικά προϊόντα της και προσεγγίζοντας άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-49 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το μέσο click-through rate έφτασε το 4% και τα video views ξεπέρασαν τις 83.000.