Η Kafea Terra προχώρησε σε συνεργασία με τον ελληνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Odyssea» για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Barista. Το δωρεάν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Barista θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Kafea Terra στην Παιανία, σε ένα κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο αναπτύσσει και προωθεί την φιλοσοφία και κουλτούρα του καφέ υψηλής ποιότητας μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, με εισηγητές τους Authorized SCA Trainers της εταιρείας.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα ξεκινήσει στις 23 Οκτωβρίου και οι εγγραφές συνεχίζονται. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι ή οικονομικά ασθενείς που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν ως επαγγελματίες Baristi. Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης τους τομείς της υγιεινής, της ασφάλειας και των σχετικών κανονισμών στους ανάλογους χώρους εργασίας.