Για την προσφορά μηνιαίας ασφάλισης αυτοκινήτου

Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας θα υπάρχει ειδικό κουπόνι, ισχύος 2 εβδομάδων, με το οποίο οι αναγνώστες θα μπορούν είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, να ενεργοποιήσουν την μηνιαία ασφάλιση. Να σημειωθεί ότι το κόστος των 16 ευρώ αφορά σε όλα τα αυτοκίνητα από 600 έως 2.500 κυβικά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ασφάλιση θα γίνεται χωρίς αποστολή δικαιολογητικών, όρους και προϋποθέσεις, ελεύθερα, χωρίς άλλη δέσμευση. Οι ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται είναι αστική ευθύνη σωματικών βλαβών (κάλυψη) 1 εκατ. ευρώ, αστική ευθύνη υλικών ζημιών (κάλυψη) 1 εκατ. ευρώ, παροχή νομικών συμβουλών και εξωδικαστικού συμβιβασμού. Τα κουπόνια θα δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα, στην έκδοση με τις προσφορές.