Η Interamerican και η Universal Life συνεργάζονται με στόχο να προσφέρουν ασφαλιστική εμπειρία μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας.

Η συνεργασία αναμένεται να προσδώσει ανάπτυξη στην τοπική ασφαλιστική αγορά, στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, μέσω της παρουσίας της Interamerican στην Κύπρο και της θυγατρικής εταιρείας ασφαλιστικής πρακτόρευσης της Universal Life, Universal Insurance Agency (UIA).