Εμπορική εκμετάλλευση του δικτύου Digital Signage

Το κανάλι ενημερώνει και ψυχαγωγεί τους επισκέπτες και τους νοσηλευόμενους, πληροφορεί τους εργαζόμενους για τα νέα του Ομίλου και αποτελεί το κατάλληλο διαφημιστικό περιβάλλον για επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα στοχευμένο κοινό που αγγίζει τα 320.000 άτομα σε μηνιαία βάση.