Δωρεάν σεμινάρια σε 100 ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών
Σε σεμινάρια για τον τρόπο με τον οποίο οι ελεγκτές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους ελεγχόμενους, ακόμα και σε περιπτώσεις προπηλακισμού, προχώρησαν το Ινστιτούτο Επικοινωνίας της ΕΔΕΕ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στο πρώτο σεμινάριο συμμετείχαν 100 ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών. Στόχος να βοηθηθούν οι ελεγκτές για τις περιπτώσεις κυρίως που οι αντιδράσεις των ελεγχομένων ξεφεύγουν από τα όρια και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν στους προπηλακισμούς. Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας με επικεφαλής τον συνεργαζόμενο εισηγητή Πέτρο Ρούσση, παρέδωσε σεμινάριο πού αφορούσε χειρισμό αντιρρήσεων, τρόπους διαπραγμάτευσης, τεχνικές παρουσιάσεων, σχέσεις με τους πολίτες κ.α.