Για ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ξυνή στις κλαδικές εκθέσεις που διοργανώνει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας, με περίπτερο στο οποίο θα διευκολύνεται η επαφή απόφοιτων των ΙΕΚ Ξυνή και του Mediterranean College με τις εταιρείες που μετέχουν στις κλαδικές διοργανώσεις της Helexpo. Οι εταιρείες αυτές με τη σειρά τους, θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης πρόσβασης στους απόφοιτους των ΙΕΚ Ξυνή και του Mediterranean College.

Επιπλέον, μέσα από την εν λόγω συνεργασία, η Helexpo εξασφαλίζει σημαντικά οφέλη για τις εταιρείες που συμμετέχουν στις κλαδικές εκθέσεις της, αλλά και για τους επισκέπτες των διοργανώσεών της. Τα οφέλη αυτά, αφορούν σε υποτροφίες και ειδικές εκπτώσεις στα δίδακτρα. Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων σπουδαστών των ΙΕΚ Ξυνή και του Mediterranean College, διαφόρων ειδικοτήτων, σε αντίστοιχες υπηρεσίες της Helexpo.