Η Gnomon Performance ανέλαβε την ταξιδιωτική οργάνωση των μελών του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης μελλοντικών ηγετών Future Leaders. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης μελλοντικών στελεχών διεξάγονται τον Νοέμβριο σε κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.