Παροχή υπηρεσιών για τη μουσική βιομηχανία

Η συμφωνία, η οποία βρίσκεται υπό την τελική έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών, προβλέπει τη δημιουργία κοινής υπηρεσίας για τη μέτρηση αφενός μεν του Retail Chart των πωλουμένων μουσικών CDs (GfK Hellas Retail and Technology Division) αφετέρου δε AirPlay Chart (Woop Media-MediaInspector).Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία υπηρεσία ήδη προσφέρεται από τη Woop Media-MediaInspector, η δε GfK Hellas ολοκληρώνει την απαραίτητη υποδομή προκειμένου να προχωρήσει στη δημιουργία του Retail Chart στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.