Η FollowMeNow (FMN) προχώρησε σε συμφωνία με το Varkiza Resort, με σκοπό την 360° επικοινωνία της παραλίας και των τουριστικών υποδομών της, όπως τις έχει διαμορφώσει το Vlavianos Group. Στόχος της FollowMeNow είναι να επικοινωνήσει όλο το εύρος των υπηρεσιών της παραλίας. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημοσίων σχέσεων, τη λειτουργία του γραφείο Τύπου και τα media relations, τον σχεδιασμό εταιρικής καμπάνιας, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, το influence marketing και το social media management του Varkiza Resort. Παράλληλα, διαχειρίζεται τις εμπορικές συμφωνίες του Varkiza Resort και δημιουργεί ενέργειες native advertising και branded content για τους διαφημιζόμενους. Η επίσημη έναρξη του Varkiza Resort τοποθετείται στις 22 Μαΐου.