Σε συνεργασία με τη FollowMeNow (FMN) προχώρησε το Athens Metro Mall. Συγκεκριμένα, η FMN αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαδραστικών ενεργειών με food bloggers και influencers σε συνεργασία με τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου. Βασικός στόχος είναι η έντονη προβολή των καταστημάτων σε digital περιβάλλον και η συμμετοχή των επισκεπτών σε interactive ενέργειες. Η επικοινωνία των ενεργειών θα γίνεται με δημιουργικό και διαδραστικό περιεχόμενο.