Συνεργασία με την Allianz Partners Ελλάδος ξεκίνησε η FCB/Γνώμη, με την έλευση της νέας χρονιάς. Συγκεκριμένα, ύστερα από διαδικασία κλειστού spec, η FCB/Γνώμη αναλαμβάνει την προώθηση και την επικοινωνία του τομέα των ταξιδιωτικών ασφαλίσεων, μέσω του B2C καναλιών που διαθέτει η Allianz Partners Ελλάδος. Ο όμιλος Allianz Partners αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο με διεθνή παρουσία. Η ευρεία γκάμα των υπηρεσιών που διαθέτει, στοχεύει σε κάτι κοινό: στην παροχή βοήθειας και προστασίας οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Εκτός από την προσφορά προϊόντων βοήθειας και ασφάλισης, στόχος είναι ο καθορισμός και η απόδοση ενός ακόμα πιο ανθρώπινου χαρακτήρα στις υπηρεσίες, έχοντας πάντα τον πελάτη ως σημείο αναφοράς για τη δημιουργία των προϊόντων. Όσον αφορά στην ταξιδιωτική ασφάλιση, η εταιρεία εστιάζει στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια ενός ταξιδιού, «για μία μοναδική εμπειρία».