Η EY Ελλάδος ξεκινά συνεργασία με το The People’s Trust, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας μικροχρηματοδότηση, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες business development, consulting και mentoring. Ιδρυτικός και βασικός χρηματοδότης του The People’s Trust είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του EY Ripples, προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΥ, του οποίου βασικός πυλώνας – μεταξύ άλλων – είναι η υποστήριξη επιχειρηματιών με δράση υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση από στελέχη της ΕΥ, των επιχειρήσεων που υποστηρίζει το The People’s Trust, πάνω σε επιχειρηματικά θέματα, κρίσιμα για τις ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω της διοργάνωσης και διεξαγωγής σειράς σεμιναρίων (webcasts). Η θεματολογία θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως το ψηφιακό marketing.