Στη σύναψη συνεργασίας με την EFG Eurolife Ασφαλιστική προχώρησε ο Όμιλος Ευρωκλινικής, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των ασφαλισμένων για υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το σύνολο των ασφαλισμένων με Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Premium της EFG Eurolife Ασφαλιστικής απολαμβάνει και αξιοποιεί σημαντικά προνόμια τόσο στην Ευρωκλινική Αθηνών όσο και στην Ευρωκλινική Παίδων.