Δημιουργία δικτύου Digital Signage

Η συνεργασία αφορά σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός δικτύου, από την εγκατάσταση του hardware και τη συντήρησή του μέχρι τη διαχείριση και τη δημιουργία περιεχομένου. Το δίκτυο Digital Signage της Kosmocar αριθμεί 61 σημεία πανελλαδικά.