Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων προχώρησαν ο οργανισμός Enterprise Greece και η Eurobank. Η συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Enterprise Greece να απευθύνει πρόσκληση σε οργανισμούς στην Ελλάδα προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους.

Σκοπός της συνεργασίας είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, η διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε πληροφόρηση χρήσιμη στην προσπάθεια ανάπτυξης της εξωστρέφειάς τους, καθώς και η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών.