Μία νέα συνεργασία ξεκίνησε μεταξύ του ομίλου Eltrak και του Mediterranean College με υπογραφή μνημονίου που αποβλέπει σε αμοιβαίες συνέργειες και πλεονεκτήματα τόσο για το προσωπικό της Eltrak όσο και τους φοιτητές του Κολλεγίου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, όσοι υπάλληλοι της Eltrak ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν προγράμματα στο Mediterranean College θα επωφελούνται επιδότησης 50% στα δίδακτρα.

Η Eltrak θα υποστηρίζει και εκπαιδευτικά events του Mediterranean College και θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Employability Scheme. Εκ μέρους του Κολλεγίου, η έμφαση δίνεται στη δυνατότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της Eltrak αλλά και πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης.