Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα χρηματικά βραβεία που έχουν απονεμηθεί, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, στη νεανική καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Σταύρος  Ιωάννου, τόνισε ότι «επιδίωξή μας, μέσω του egg και με τη στήριξη πρωτοβουλιών όπως το THI, είναι να δημιουργούμε τις συνθήκες που θα αναδείξουν την αριστεία και θα ενισχύσουν την πρόσβαση σε μια αξιοκρατική κοινωνία και οικονομία».