Ομάδα φοιτητών του Harvard Business School δέχτηκε στα γραφεία του, στην Αθήνα, για μια εβδομάδα, το Efood, στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού μαθήματος «Field Immersion», καθώς αποτελεί έναν από τους 171 συνεργάτες του προγράμματός του Field Immersion Project.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ενώ μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί περισσότεροι από 1.000 φοιτητές στις εγκαταστάσεις τους.

Έχει δε, σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών, να διαχειρίζονται και να λειτουργούν αποτελεσματικά σε διαφορετικά επιχειρηματικά πλαίσια και συνθήκες.

Η συνεργασία των φοιτητών με τα στελέχη του Efood, ξεκίνησε τους προηγούμενους μήνες εξ αποστάσεως και συνεχίστηκε με τη φιλοξενία τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.