Η EFG Eurolife Ασφαλιστική σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωκλινικής εξασφάλισε προνόμια για το σύνολο των ασφαλισμένων της με Πρόγραμμα Ασφάλισης Αυτοκινήτου. Τα προνόμια παρέχονται σε υφιστάμενους και σε νέους πελάτες με συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου. Η χρήση των προνομίων γίνεται  με την επίδειξη της κάρτας που θα λάβουν μαζί με το επόμενο συμβόλαιο ασφάλισης αυτοκινήτου και αφορούν τόσο στους ασφαλισμένους, όσο και στα μέλη των οικογενειών τους (α΄βαθμού συγγένειας).