Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάληψης κοινών δράσεων με φορείς, προσδιόρισαν τη συνεργασία τους τα επόμενα χρόνια. Το μνημόνιο συνεργασίας συνυπέγραψαν την Τρίτη, 20 Απριλίου, ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Σταύρος Καφούνης, και ο πρύτανης του ΟΠΑ, Δημήτρης Μπουραντώνης. Περιγράφει μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στην καινοτομία, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των εμπορικών επιχειρήσεων, στην υποστήριξή τους και στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την απασχόληση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Ο Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βάζει τα θεμέλια για μία δημιουργική διαδρομή προς την ψηφιακή εποχή». Ο Δημήτρης Μπουραντώνης, αναφερόμενος στο γεγονός τόνισε ότι: «Οι δεσμοί συνεργασίας με τον ΕΣΑ ισχυροποιούνται με ένα ευρύ και πρωτοποριακό συνδυασμό δράσεων».