Δημιουργία κέντρου παροχής υπηρεσιών στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων

Η Dow αρχικά θα εστιάσει στην αξιοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργιών και διαχείρισης έργων υποδομής πληροφοριακών συστημάτων. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται από τα κεντρικά γραφεία της IBM στην Αθήνα και θα τεθούν σε λειτουργία αργότερα, κατά τη διάρκεια του 2014. Λειτουργώντας ως κόμβος για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας, η IBM στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστημάτων της Dow διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση σε αναδυόμενες γεωγραφίες. Η IBM αρχικά θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων και υπηρεσίες υποδομών πληροφοριακών συστημάτων, με προοπτικές επέκτασης σε τομείς όπως η ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων και η υποστήριξη λογισμικού, αξιοποιώντας το Κέντρο Εξειδίκευσης για Big Data και Business Analytics στην Ελλάδα, που ανακοίνωσε πρόσφατα.