Ανάθεση μετά από spec

Το Nickelodeon Greece επέλεξε την Digitall – Digital Creative Agency για τον ανασχεδιασμό και δημιουργία της ιστοσελίδας nickelodeon.gr. H ανάθεση στην Digitall έγινε μετά από διαδικασία κλειστού spec και η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ετήσια συνεργασία και υποστήριξη.