Στις υπηρεσίες εντάσσονται οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και γραφείου τύπου, η συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα marketing και η διοργάνωση events. Στο πλαίσιο αυτό, η Davlas & Partners αναλαμβάνει τη διαχείριση της σχέσης με τα ΜΜΕ, τη δημιουργία του κατάλληλου στρατηγικού πλάνου και τη δημιουργία των concept των εκδηλώσεων για διαχείριση της υλοποίησής τους.