Ανάπτυξη ανεξάρτητης διανομής από την Danone

Η νέα συμφωνία πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της συνεργασίας που είχε η Danone με τη ΜΕΒΓΑΛ στον τομέα διανομής γαλακτοκομικών, θέτοντας νέες βάσεις για τη διακίνηση των προϊόντων της. Με τη λήξη του συμβολαίου συνεργασίας (ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010 και ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου 2011), η διοίκηση της Danone θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ανεξάρτητης διανομής των γαλακτοκομικών προϊόντων, που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της.

Η συμφωνία με την Μακεδονική Βιομηχανία αφορούσε στη διανομή προϊόντων στη Βόρειο Ελλάδα, την Πελοπόννησο, σε ορισμένα νησιά και μικρά σημεία πώλησης στην Αττική. Βασικός στόχος της Danone είναι η απευθείας πώληση στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, ενισχύοντας παράλληλα το επιτυχημένο σύστημα pre-selling (επίσκεψη των καταστημάτων από πωλητές για παραγγελιοληψία), ελέγχοντας την παρουσία της στο ράφι της λιανικής, σύστημα που ήδη έχει αναπτύξει στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Πλέον, με την υπογραφή της νέας συμφωνίας, η πώληση στις μεγάλες αλυσίδες στο μεγαλύτερο μέρος του ανωτέρω δικτύου θα γίνεται απευθείας από την Danone, ενώ η παραγγελιοληψία και η μεταφορά των προϊόντων θα πραγματοποιείται από την ΕΛΓΕΚΑ, η οποία επίσης αναλαμβάνει ως αντιπρόσωπος στους αγοραστικούς ομίλους και ορισμένα σημεία μικρής πώλησης, καθώς και σε όλους τους πελάτες σε μερικά νησιά. Η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής, με έναρξη ισχύος από 01/11/2011 και λήξη 31/12/2013.