Για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών cloud σε επιχειρήσεις

Η Cosmote και η Microsoft ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρέχουν σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υψηλής ποιότητας τυποποιημένες λύσεις cloud που αφορούν στο Microsoft Azure, το Dynamics 365 και το Office 365.

Στόχος της Cosmote, είναι οι τυποποιημένες υπηρεσίες να ενισχύσουν την υιοθέτηση τεχνολογιών cloud και να συμβάλουν στην ταχύτερη μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή. Οι λύσεις cloud που διαθέτουν οι δύο εταιρείες είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας που έχουν ανακοινώσει ο όμιλος Deutsche Telekom και η Microsoft, για την προώθηση της τεχνολογίας cloud σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, Γρηγόρης Χριστόπουλος, σημείωσε: «Οι ολοκληρωμένες λύσεις cloud που προσφέρουν η Cosmote και η Microsoft, η έμφαση των δύο εταιρειών στην υψηλή ποιότητα, αλλά και η τεχνογνωσία του Ομίλου Deutsche Telekom, αποτελούν εγγύηση για τη μετάβαση των επιχειρήσεων στην νέα ψηφιακή εποχή».