Εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέματα οδικής ασφάλειας

Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω του προγράμματος του Ι.Ο.ΑΣ. «Avenue for Traffic Safety» για εργαζόμενους εταιρειών, και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευόμενων στη σωστή οδική συμπεριφορά, συνειδητοποιώντας τους κινδύνους στους δρόμους και βελτιώνοντας την προσαρμογή τους στις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Τελικός κοινός στόχος από την Bayer Ελλάς και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» είναι η μείωση των τροχαίων συμβάντων. Η εκπαίδευση περιλάμβανε παρουσίαση των αρχών της οδικής ασφάλειας στα γραφεία της Bayer Ελλάς στο Μαρούσι, προβολή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών βίντεο, διαδραστικές δραστηριότητες
και βιωματική εκπαίδευση με χρήση σύγχρονων προσομοιωτών.