Μέσα από αυτή τη συνέργεια, η ΑΧΑ θα αναλαμβάνει την πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που οι ιδιώτες ή οι επαγγελματίες καταναλωτές βρεθούν σε δυσχερή οικονομική θέση, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση σε αυτούς. Στόχος των δύο εταιρειών είναι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να στηρίξουν τους καταναλωτές και να τους βοηθήσουν να εστιάσουν στην επίλυση όσων τους απασχολούν, χωρίς πρόσθετες έγνοιες. Μέσα από τη συνεργασία AXA – Elpedison θα καλύπτονται καταναλωτές που χάνουν ακούσια την εργασία τους, καταναλωτές που αδυνατούν να εργαστούν προσωρινά λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και καταναλωτές που θα εισαχθούν σε νοσοκομείο λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.