Στο χώρο της διαδικτυακής ψυχαγωγίας

Οι δύο επιχειρήσεις θα συνεισφέρουν τεχνογνωσία, υφιστάμενες συνεργασίες, προϊόντα και υπηρεσίες για την ανάπτυξη πρωτότυπων λογισμικών μέσω διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών και στη δυναμική παρουσία στην αγορά. Επίσης πρόθεση των δύο εταιρειών είναι να εκμεταλλευθούν τις συνέργειες που προκύπτουν στα παραδοσιακά δίκτυα διανομής και στον τομέα των παιχνιδιών video games στα οποία δραστηριοποιείται παραδοσιακά η Centric. Έτσι η επικείμενη συνεργασία αφορά τη διανομή από την Audiovisual των προϊόντων που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά η Centric στην Ελλάδα, μέσω δικτύου διανομής της πρώτης που περιλαμβάνει τα video clubs και λοιπά καταστήματα.