Με πρόγραμμα merchandising στα 609 καταστήματα του δικτύου

Ειδικότερα, το τμήμα Trade Support της MSPS υλοποιεί πρόγραμμα merchandising στα 609 καταστήματα του δικτύου της Alpha Bank σε όλη την Ελλάδα. Η ομάδα της MSPS, με τις οδηγίες της Τράπεζας, τοποθετεί και ανανεώνει διαφημιστικό υλικό στους ειδικούς χώρους προβολής που υπάρχουν στα καταστήματά της, με στόχο την καλύτερη προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Για την ενημέρωση της Τράπεζας (reporting), η MSPS χρησιμοποιεί το on-line σύστημα που διαθέτει, ενώ για την ανάλυση των αποτελεσμάτων συνεργάζεται με το τμήμα Data analytics της εταιρείας για εκτενέστερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή συμπερασμάτων.