Για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων

Αποκλειστική συνεργασία με την Assicurazioni Generali ξεκίνησε η Alpha Bank με στόχο τη διάθεση προϊόντων γενικών ασφαλίσεων και ασφαλίσεων υγείας μέσω του δικτύου της. Η αρχική διάρκεια της συμφωνίας είναι 20 έτη και εδράζεται στη στρατηγική ανάπτυξης, με έμφαση τα ψηφιακά μέσα. Η νέα συνεργασία αξιοποιεί την εξαγορά του ελληνικού βραχίονα δραστηριοτήτων της ΑΧΑ από την Generali, μέσω της οποίας η δεύτερη ενισχύει τη στρατηγική της θέση στη χώρα μας. Η νέα συνεργασία αναμένεται ότι θα επιταχύνει δυναμικά την επίτευξη των στόχων της τράπεζας στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, με την τράπεζα να στοχεύει, με την ολοκλήρωση της συμβατικής περιόδου, να πραγματοποιεί το 75% των συνολικών πωλήσεων μέσω ψηφιακών δικτύων.